Stage

SCOL is ervan overtuigd dat je alleen op school goed leert lesgeven. Dus al tijdens je opleiding, in de echte praktijk. 
Met enthousiaste leraren die je goed begeleiden. Volg je een onderwijsopleiding en zoek je een stageplek? Lees dan de informatie hierna en neem contact met ons op. We helpen je graag de juiste stageplek.

Studenten mbo, hbo, universitair: welkom!

Studenten leren niet alleen van ons, wij leren ook van hen. Bijvoorbeeld door hun frisse blik of hun kennis van technologische ontwikkelingen.

Zowel eerste-, tweede-, derde-, vierde-, voltijd-, deeltijd-, ACPA- en deeltijdstudenten. We geven voorrang aan studenten van MBO Rijnland, Hogeschool Leiden, ICLON, Hogeschool van Amsterdam, HALO en TULO. Met deze opleiders hebben wij een overeenkomst.