Stichting Confessioneel Onderwijs
Leiden 

SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventura, Beroepscollege Leystede, het Visser ’t Hooft Lyceum en vijftien rooms-katholieke en protestants-christelijke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. 

De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de schoolbesturen SKOL en SCVO met
het doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio
te garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit
behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het
lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk
moet doen.


Meer actuele onderwerpen
of vacatures?

 

 

 

 

 

 

 

Goed leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

 

 

 

 

 

 

Goed leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

 

 

 

 

 

 

Goed samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.